Penzion King, Novohradské horyNovinky

Novohradské hory:


Buquoyská stopa - novohradsko
Novohradské hory:

Novohradské hory jsou součástí Šumavy, a to jak na české, tak na straně rakouské, či německé. Novohradská Šumava se táhne z jihu od Čekých Velenic, přes Nové Hrady, Kaplici, Vyšší Brod, a až sem bylo kdysi toto území ve správě Buqoyů. Dále pak už jako Šumavský národní park pokračuje po celém Lipensku, a dále kolem obou stran hranice ČR a SRN severozápadním, či severním směrem. I na německé straně jde o Přírodní park, jako u nás. Bohužel, tuto část Šumavy zdevastoval kůrovec. Ten se ale zaplať bůh do Jižních Čech nedostal.

Novohradské hory oplývají mnoha kulturními a přírodními památkami, jsou známé čistým vzduchem a téměř, "civilizací" nedotčenou přírodou. Za doby vlády Buquoyů vzkvétala oblast jížní části Šumavy zejména sklářskou výrobou, ale i lázeňstvím (rašelinná oblast Třeboňsko i v současnosti) a také někdejší lázně na Dobré Vodě u Horní Stropnice v novohradkách, kde první zmínka je z roku 1564 a prý se zde využívala mírně radioaktivní voda vyvěrající např. u kostela pod Kraví horou.

Novohradské hory:

Dobrá Voda u Horní Stropnice - barokní kostel Panny Marie Utěšitelky v Dobré Vodě na Novohradsku byl postaven na podnět Alberta Buquoye (1708-1715) na jihozápadním svahu, jako dominanta lokality viditelná za jasného počasí až z Budějovicka, Třeboňska atd. Dobrá Voda byla pro svou vodu a polohu lokality s nejčistším vzduchem v Čechách vyhledávána jako lázeňské místo. Z novohradských i rakouských lesu vane čistý vzduch a prostředí je i nyní vyhledávané pro svůj klid i přírodní scenérie tvořené zvětralými balvany vytvarované do bizarních tvarů. Obce Dobrá Voda a Hojná Voda byly založeny jako poutní místo, které bylo "označeno" Bohem, kde pramení "léčivá" voda. V prvním roce existence zde bylo 60 tisíc a ve druhém 40 tisíc poutníků. Na počátku 18. století, za vlády hraběte Karla Alberta Buqoye zde byl postaven barokní kostel s trojramenným schodištěm. Ke kostelu přiléhá trojramenný ambit s věžičkami. Léčivé vlastnosti vody se tradují od roku 1564 a proto zde byly postaveny lázně.

Novohradské hory:

Hojná Voda u Horní Stropnice - Meditační zvon - Zvon setkávání a Svatý Jan Nepomucký - 200m nad točnou Hojné Vody, je zde i  parkoviště a pěkná vyhlídka. V Hojné Vodě jsou resaurace, hotely, veřejné wc, leží v údolí mezi Kraví horou (953 m n.m.) a Vysokou (1.034 m n.m.)

Novohradské hory:

Nové Hrady - (541 m n.m.) vzdálené 10 km od penzionů King"1" a "2", jsou historickým městem s hradem, zámkem, hezkým náměstím, s obchody, s vlakovým i autobusovým nádražím, poštou a službami. Je zde Česká spořitelna a její bankomat.

Historický hrad z 13. století vítá své návštěvníky. V současné době hrad nabízí dvě prohlídkové trasy. Expozice připomíná historii rodu Buquoyů od příchodu zakladatele rodové větve v Čechách Karla Bonaventury Buquoye až po výstavbu nového zámku na předměstí Nových Hradů, a založení přírodně krajinářského parku v Terezčině údolí.

V neposlední řadě šlo i o zemědělství a s tím související kovovýrobu zemědělského nářadí. Rodina Buqoyů se zasloužila o prosperitu kraje ve všech směrech a to i v péči o přírodu a budování parků, i podporu výstaveb kostelů. Jejich Buquoyská hrobka je u hřbitova v Nových Hradech vpravo na výpadovce na rakouský Pyrhabruck a dále město Weitru.

Průmysl zde prakticky neexistuje, což udržuje krajinu v přirozeném stavu a také dlouholeté obsazení území "hraničního pásma" za socializmu uchovalo oblast prakticky nedotčenou lidskou chamtivostí, drancováním dřeva a devastací přírody, jako je tomu bohužel ve vnitrozemí Čech.

Novohradské hory:

Terčino Údolí s vodopádem, zvané též Tereziino, popř. Terezčino, je anglický lesopark, ležící asi 1 km jihozápadně od Nových Hradů v údolí říčky Stropnice v Novohradských horách. Park dnes slouží zejména k rekreačním účelům a je veřejnosti volně přístupný. Parkem prochází naučná stezka, která seznamuje návštěvníky s historií parku i se všemi zajímavostmi, které se zde vyskytují. Vstup do chráněného území je z Údolí pod Novými Hrady bránou poblíž odbočky silnice k Horní Stropnici.Tam se nachází uměle vytvořený vodopád, krásný park, uprostřed Hamr a Lázničky s restauracemi.

Novohradské hory:

Kraví hora (930m n.m.) - ocelová rozhledna 37m vysoká, z roku 1988 pro armádu, přestavěná 2001 a vstup zdarma - výhled na celé novohradsko i rakouskou část. Vedou sem 3 cesty, 1 pohodová i s dětmi, 2 riskantnější a náročnější, ale stojí za to projít všechny. Pěkný půldenní výlet. Není nahoře občerstvení.


Novohradské hory:

Výlety novohradska - také můžeme v Černém Údolí nabrat směr Pohorská Ves a jet po silnici autem na Leopoldov. Za ním pak je další občerstvení u restaurace s ubytováním, Baronův most a případně pokračovat jižním směrem kolem Pohořského potoka k Jiřické vodní nádrži, nebo jet ještě dál ke státní Česko - rakouské hranici  do Pohoří na Šumavě. Zde opět máme volbu, zda jít na jih k nejvyšší hoře Novohradek Kamenci, či pokračovat vzhůru Pohořím a hned za obcí se dát vlevo k vodní nádrži Kapelung čili Kapelníkův rybník, jímž protéká, ještě jako potok řeka Lužnice. Také můžeme v rámci Schengenu navštívit Dolní Rakousko a navštívit rakouský pramen Lužnice, nebo vyjít na hory rakouských Novohradek, jako Tischberg.

Samozřejmě, že zde byly mnohé pily, které zpracovávaly dřevo z novohradských lesů a které bylo mnohdy plaveno pomocí vody z nádrží (klauzů, klazur), které byly pro účel zadržení vody zbudovány. Jsou to zejména Mlýnská nádrž, Zlatá Ktiš, Huťská a Jiřická vodní nádrž ad.

Klid a pohoda je směrem od Trhových Svinů jižním směrem, kde můžeme vidět do malebné krajiny zasazený Buškův Hamr, či Kostel Svaté Trojice při jízdě směrem na Benešov nad Černou, nebo se kochat divokou říčkou Černá, při jízdě směrem na Černé Údolí. Zde máme možnost zvolit směr Žofínský Prales, zde jsou další možnosti návštěvy např. Lesovny, kde se lze občerstvit i ubytovat, nebo jet na kole, či jít pěšky na menší Úhlišťskou nádrž.

Novohradské hory:

Tvrz Cuknštejn - středověké panské sídlo nechal v letech 1488-1491 postavit Vilém Pouzar z Michnic, a dal základ současné gotické tvrze, 6km od penzionů King"1,2", u obce Světví a Horní Stropnice.

Seznam kulturních památek v okolí a poutní místa :

Horní Stropnice : Kostel svatého Mikuláše, socha svatého Jana Nepomuckého, fara, Mariánský sloup, 2x boží muka.

Dobrá Voda : Kostel Nanebevzetí Panny Marie, fara.

Hojná Voda : Socha svatého Jana Nepomuckého, Zvonice, bývalá pekárna.

Bedřichov : Kaple, 2x boží muka.

Rychnov u Nových Hradů : Kostel svatého Jiljí, boží muka.

Světví : boží muka.

Svébohy : Kaplička, Tvrz Svébohy, 3x boží muka. 

Novohradské hory:

I rakouská část novohradska stojí za prozkoumání, Mandelstein - krásná vyhlídka na celou českou část Novohradských hor, Harbach - krásný park a krytý bazén, Hrmanschlag a Karlstiff - 2 lyžařská střediska, Weitra - historické město, Gmünd 25 km od penzionů King"1,2" - solné celoroční koupaliště a saunový svět, vhodné, i když prší nebo je špatné počasí, kousek od Českých Velenic.